Loonkosten­voordeel en de no-riskpolis

Terug naar functionaliteiten

Een werkgever die een werknemer met een afstand tot de arbeidsmarkt in dienst neemt, kan gebruikmaken van financiële tegemoetkomingen. Dit gaat om de loonkostenvoordelen en de no-riskpolis. Als salarisprofessional wil je deze tegemoetkomingen voor jouw klanten niet mis lopen. Het kan namelijk oplopen tot duizenden euro’s.

Om ervoor te zorgen dat jij als salarisadministrateur en Nmbrs-gebruiker deze financiële tegemoetkomingen niet (meer) mist, is dit proces gewaarborgd in Hubbae. Maar wat houden de loonkostenvoordeel en de no-riskpolis nu eigenlijk precies in?

Wat is het loonkostenvoordeel?

Het loonkostenvoordeel is een jaarlijkse financiële tegemoetkoming voor werkgevers die één of meer werknemers in dienst nemen met een afstand tot de arbeidsmarkt. De hoogte van deze tegemoetkoming hangt af van het aantal gewerkte uren in het desbetreffende jaar en de soort doelgroep waarin de werknemer valt.

Er zijn vier doelgroepen; een werknemer die 56+ is en een uitkering ontvangt, medewerkers met een arbeidsbeperking, medewerkers met een banenafspraak of een scholingsbelemmering en tot slot de medewerker met een arbeidsbeperking die bij dezelfde werkgever herplaatst wordt.

Om in aanmerking te komen voor een loonkostenvoordeel moet er aan een aantal administratieve verplichtingen worden voldaan. Zo moet er in beeld gebracht worden onder welke doelgroep de werknemer valt, de doelgroepverklaring moet worden aangevraagd en dit moet administratief verwerkt worden in de salarisadministratie. Hier zijn strakke deadlines aan verbonden. Wordt de verklaring niet binnen 3 maanden na indiensttreding aangevraagd, dan vervalt het volledige recht op de subsidie!

Wat houdt de no-riskpolis in?

De no-riskpolis betekent dat tijdens ziekte van de werknemer het UWV de doorbetalingsverplichting aan de werkgever vergoed. Afhankelijk van de cao en de duur van arbeidsongeschiktheid gaat dit om 70% tot 100% van het salaris. De no-riskpolis mag door een werkgever worden toegepast als een werknemer een gedeeltelijke arbeidsbeperking heeft of in de doelgroep banenafspraak en scholingsbelemmerden voorkomt. Je hoeft de no-riskpolis niet aan te vragen. Als desbetreffende werknemer ziek wordt, geef je dit door aan het UWV en meld je dat de no-riskpolis van toepassing is.

Loonkostenvoordelen en de no-riskpolis in Hubbae

De strakke deadline zijn in Hubbae gewaarborgd. Dit doen we in de volgende stappen. Allereerst halen we automatisch alle nieuwe werknemers waarop de no-riskpolis of het loonkostenvoordeel van toepassing kan zijn uit Nmbrs op. Vervolgens worden deze nieuwe werknemers automatisch gecheckt in het doelgroepregister van het UWV. Komt iemand hierin voor, dan weten we dat de no-riskpolis van toepassing is en hoogstwaarschijnlijk ook een loonkostenvoordeel. Afhankelijk van een eventuele registratie in het doelgroepregister wordt de werknemer daarna automatisch gemaild met het verzoek om een vragenlijstje in te vullen. Dit betreft maximaal 4 vragen en achterhaalt of de werknemer een uitkering heeft gehad, en zo ja, welke. Op basis hiervan wordt bepaald of de werknemer tot een doelgroep behoort waarop een loonkostenvoordeel mag worden toegepast.

Machtiging

Als uit de vragenlijst of een registratie in het doelgroepregister blijkt dat er recht bestaat op een loonkostenvoordeel, wordt de werknemer verzocht om digitaal een machtiging af te geven om de doelgroepverklaring op te vragen. In Hubbae kan de gemachtigde de werkgever, de intermediair of externe partij OAZ Subsidieadvies zijn. De gemachtigde vult in Hubbae deel 2 van de machtiging in en verstuurt deze vervolgens naar het UWV of de gemeente. Zodra de overheidsinstantie reageert, mag bij toekenning het loonkostenvoordeel worden toegepast in de salarisadministratie.

Geen missers meer

Met Hubbae ben je er dus zeker van dat alle nieuwe werknemers worden gecontroleerd. Uiteraard is het zo ingericht dat je debiteuren, bedrijven en zelfs werknemers hier van uit kunt sluiten. Door te kiezen voor de gemachtigde OAZ Subsidieadvies besteed je de volledige administratieve rompslomp uit aan een derde partij. Zo is de kans dat je met Hubbae een loonkostenvoordeel of no-risk polis mist echt minimaal.

Geïnteresseerd om dit ook voor jouw klanten te waarborgen? Vraag via onderstaand formulier een gratis demo aan.